213B 考試公佈

1、筆試日期  6  25 星期 (監理所大約13:00    開始考)

2、搭遊覽車須繳 200 請於 6 23  前交給櫃檯人員) 

3搭遊覽車學員請於      中       11:40    駕訓班集合 

4、自行前往應考 12:40 至台北區監理所二樓筆試室集合 

 台北區監理所地址:樹林市中正路2487 

J筆試、路考請攜帶身分證正本

*應考時嚴禁穿拖鞋 *進考場手機要關機        

5.路考 日期 26 日  星期

〈〈〈〈〈集合順序如下〉〉〉〉〉

 proimages/213B場1-2.JPG

proimages/213B場3-4.JPG

 

  proimages/場考後道考注意事項(僅上午).JPG

proimages/213B道1-3.JPG

proimages/213B道4-6.JPG